BADAJMY SIĘ DLA ZDROWIA WŁASNEGO I PRZYSZŁYCH PRACOWNIKÓW KOPALŃ RAZEM Z POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ !

slawluk

Uprzejmie informujemy, że Politechnika Śląska zwróciła się do nas z gorącą prośbą, aby dotrzeć do jak najszerszej rzeszy obecnych i byłych pracowników kopalń: pracowników przeróbki, górników, elektryków, ślusarzy, którzy mieli w pracy kontakt z hałasem o wzięcie udziału w bezpłatnych anonimowych badaniach słuchu w mobilnym gabinecie słuchu. Akcja kierowana jest […]

PRAWDA, KTÓRA BOLI PODWÓJNIE!

slawluk

Oto część prawdy, która boli podwójnie, szczególnie wówczas, kiedy ludzie o niej zapominają, a tyczy się ona tego, jak to związki zawodowe działające w górnictwie walczyły o emerytury dla Przeróbkarzy. Materiał archiwalny obrazujący tą smutną prawdę pochodzi z różnych źródeł w tym ze stenogramów sejmowych zawartych w dostępnych Biuletynach Komisji […]

PO OBRADACH TRÓJSTRONNEGO ZESPOŁU BRANŻY GÓRNICZEJ DS. BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO GÓRNIKÓW

slawluk

O sytuacji w górnictwie węgla kamiennego obradował 25 lipca br. Trójstronny Zespół Branży górnictwa Węgla Kamiennego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. W jego trakcie przewodniczący ZZ „PRZERÓBKA” – Sławomir Łukasiewicz, mówił o: – konieczności wzrostu płac w górnictwie o co najmniej 10%, gdyż nie może być ciągle tak, że dalej mamy […]

BALCEROWICZ W ENERGETYCE NIE MOŻE SIĘ POWTÓRZYĆ!

slawluk

Kiedy upominamy się o lepsze warunki płacowe w branży energetycznej, ciągle słyszymy, że musimy mocno ograniczyć nasze o oczekiwania, musimy być odpowiedzialni, nie wolno nam stawiać wygórowanych żądań, bo: “węgiel jest w niełasce”, “energetyka węglowa jest na cenzurowanym”, “grozi nam wygaszanie i zamykanie”. Owszem, zmiany klimatu, regulacje międzynarodowe w zakresie […]

KRAJOWE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE DELEGATÓW ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „PRZERÓBKA” VII – kadencji.

slawluk

Zakończyło się obradujące w dniach 5-7 czerwca 2019 r. w „Karolowym Dworze” w Wiśle, Krajowe Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Związku Zawodowego „PRZERÓBKA” VII – kadencji. Delegaci w pierwszej części zebrania sprawozdawczej dokonali podsumowania minionej kadencji oraz przyjęli przedłożone sprawozdania, a także udzielili absolutorium ustępującym władzom Związku. W tej części […]

Zapraszamy do konsultacji – Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

Red

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2040 R. Ministerstwo Energii przedkłada do konsultacji projekt dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040). PEP2040 jest strategią państwa w zakresie sektora energetycznego – stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z  uwzględnieniem zadań niezbędnych […]

25 LAT ZZ “PRZERÓBKA”

slawluk 1

WSZYSCY JESTEŚMY PRZERÓBKARZAMI, KAŻDY Z NAS ZAWSZE COŚ PRZERABIA, STARAJĄC SIĘ O TO, ABY ZŁE OD DOBREGO ODDZIELIĆ, I NA LEPSZE PRZERABIAĆ, A DOBRO WZBOGACAĆ. W gościnnym Teatrze Tańca i Ruchu „Rozbark” w Bytomiu 26 października 2018 r., zebrali się goście i jubilacji Związku Zawodowego „PPRZERÓBKA”. W byłej pięknie udekorowanej […]