PO OBRADACH TRÓJSTRONNEGO ZESPOŁU BRANŻY GÓRNICZEJ DS. BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO GÓRNIKÓW

slawluk

O sytuacji w górnictwie węgla kamiennego obradował 25 lipca br. Trójstronny Zespół Branży górnictwa Węgla Kamiennego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. W jego trakcie przewodniczący ZZ „PRZERÓBKA” – Sławomir Łukasiewicz, mówił o: – konieczności wzrostu płac w górnictwie o co najmniej 10%, gdyż nie może być ciągle tak, że dalej mamy […]

BALCEROWICZ W ENERGETYCE NIE MOŻE SIĘ POWTÓRZYĆ!

slawluk

Kiedy upominamy się o lepsze warunki płacowe w branży energetycznej, ciągle słyszymy, że musimy mocno ograniczyć nasze o oczekiwania, musimy być odpowiedzialni, nie wolno nam stawiać wygórowanych żądań, bo: “węgiel jest w niełasce”, “energetyka węglowa jest na cenzurowanym”, “grozi nam wygaszanie i zamykanie”. Owszem, zmiany klimatu, regulacje międzynarodowe w zakresie […]

DOŚĆ APELOWANIA, CZAS NA REGULACJĘ PRAWNĄ PRACY W EKSTREMALNYCH TEMPERATURACH

Red

Przesłaliśmy nasze pisemne wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy i wiadomości Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie normatywnego uregulowania skróconego czasu pracy w ekstremalnych temperaturach. Nie może być tak, że wszyscy wiedzą, że jest problem, który narasta i będzie narastać, a wciąż nie ma odpowiedniej regulacji prawnej. Czas to […]