25 LAT ZZ “PRZERÓBKA”

slawluk 1

WSZYSCY JESTEŚMY PRZERÓBKARZAMI, KAŻDY Z NAS ZAWSZE COŚ PRZERABIA, STARAJĄC SIĘ O TO, ABY ZŁE OD DOBREGO ODDZIELIĆ, I NA LEPSZE PRZERABIAĆ, A DOBRO WZBOGACAĆ. W gościnnym Teatrze Tańca i Ruchu „Rozbark” w Bytomiu 26 października 2018 r., zebrali się goście i jubilacji Związku Zawodowego „PPRZERÓBKA”. W byłej pięknie udekorowanej […]

MINISTER ODPOWIADA NA NASZE UWAGI I WNIOSKI W SPRAWIE REKOMPENSAT

Red

Minister Energii – Grzegorz Tobiszowski, odpowiada na nasze zgłoszone uwagi i wnioski zawarte w piśmie z dnia 30.08.2018 r. do projektu ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – UD414), znak: […]