INICJATYWA ZAWARCIA PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY Z NASZYMI POPRAWKAMI

slawluk

Działając w imieniu górniczych central związkowych, Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ “Solidarność” w dniu 25 maja 2018 R. przesłała na ręce prezesa Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (GIPH) Janusza Olszowskiego projekt Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (PUZP) dla Pracowników Spółek i Zakładów Górniczych. ZZ “PRZERÓBKA”, jako odpowiedzialna organizacja, która jest zawsze zaangażowana […]