25 LAT KONFEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH GÓRNICTWA W POLSCE

slawluk

Każda historia ma swój początek, i tak też jest z początkiem, nie tyle ideowym, ale roboczym powstawania Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce, za który należy uznać rozpoczęte w Gmachu Związków Zawodowych, przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach począwszy od 6 maja w 1993 roku spotkania konsultacyjne Górniczych Central Związkowych. […]