TRÓJSTRONNY ZESPÓŁ DS. GÓRNICTWA BĘDZIE OBRADOWAĆ W KATOWICACH 5 MARCA BR.

slawluk

Mamy zaproszenie na posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, które odbędzie się w dniu 5 marca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W jego trakcie mają być omawiane następujące tematy: Wśród nich jest punkt 7, o który  postulowaliśmy, a który zakłada informację Ministra Energii na […]

W BOGDANCE SPÓR – NIE MA ZGODY NA WYZYSK W ZYSKU, LIST WK(….)ONEGO GÓRNIKA – POROZUMIENIE PŁACOWE ZAWARTE

slawluk

Związki zawodowe w LW “Bogdanka” domagają się 10 % podwyżki, a zarząd LW „Bogdanka” zaproponował zaledwie malutki procencik. Taka postawa zarządu spowodowała, że związki zawodowe z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” wszczęły spór zbiorowy z pracodawcą. Rozmowy utrudnia zmiana na stanowisku prezesa spółki wydobywczej. – Oczekujemy realnego wzrostu płac na poziomie 10 […]

WALENTYKOWE ZATRZYMANIA W SPÓŁCE RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.

slawluk 1

Katowicka Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości i korupcji w latach 2016-2017 w Spółce Restrukturyzacji Kopalń (SRK) S.A. z siedzibą w Bytomiu oraz jej oddziałach. Agenci CBA zatrzymali dziś byłego dyrektora Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń Krzysztofa M. oraz trzech przedstawicieli firm działających w branży górniczej. Funkcjonariusze przeszukują mieszkania […]

RZĄD SIĘ WYŻYWI – GIGANTYCZNE PREMIE RZĄDZĄCY SOBIE PRZYZNALI CHOĆ SKROMNIE RZĄDZIĆ OBIECYWALI

slawluk

NOWY PROGRAM RZĄDU PIS – PREMIA 70 000  PLUS/MINUS Oto odpowiedź na interpelację nr 18119 w sprawie nagród dla poszczególnych ministrów. Odpowiadający: sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot Warszawa, 07-02-2018 Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na skierowaną do Prezesa Rady Ministrów interpelację nr 18119 Pana Posła […]

DOMAGAMY SIĘ PILNEGO ZWOŁANIA TRÓJSTRONNEGO ZESPOŁU

slawluk

Mamy przyjęty przez rząd “Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”, a w nim rozdział 8, który przewiduje opracowanie nowej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, to zachodzi pilna konieczność zwołania Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Tyma bardzie, że ostatni raz Zespół spotkał się oficjalnie, jako zespół węgla […]

NOWY PROGRAM DLA SEKTORA GÓRNICTWA

slawluk

Po przygotowaniu przez Ministerstwo Energii projektu nowego “Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”, który następnie był przedłużony do konsultacji stronie związkowej i przez między innymi naszą organizację uzupełniony o prospołeczne rozwiązania, wreszcie trafił do przyjęcia przez Radę Ministrów RP, która w dniu 23 stycznia 2018 r. uchwaliła ten program, mający […]

MAMY ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ WIELOKROTNĄ W SPRAWIE EKWIWALENTU WĘGLOWEGO

slawluk

OTO PETYCJA WIELOKROTNA NR 12/2017 W SPRAWIE PODJĘCIA DZIAŁAŃ PRZYSPIESZAJĄCYCH POWSTANIE USTAWY UMOŻLIWIAJĄCEJ BYŁYM PRACOWNIOM GÓRNICZYM WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO Z TYTUŁU PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW Z PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH Poniżej odwzorowanie cyfrowe tej PETYCJI, a dalej odpowiedź ministra: Data złożenia pierwszej petycji: 7 września 2017 r. (Kancelaria […]