O LIKWIDACJI WĘGLA DEPUTATOWEGO W GÓRNICTWIE

slawluk

PLATFORMA OBYWATELSKA BEZ OBYWATELI, SOLIDARNOŚĆ BEZ SOLIDARNOŚCI, PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ BEZ PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI, ZAŚ PRZERÓBKA BEZ PRZERÓBKI USTAWY W SENACIE SIĘ ZŁOŚCI. Senat bez poprawek przyjął ustawę o utracie prawa do bezpłatnego węgla. Senatorowie przyjęli ją stosunkiem głosów 59 do 26. Trzech wstrzymało się od głosu. Co zawiera uchwalona […]

O UCHWALONYCH REKOMPENSATACH WĘGLOWYCH

slawluk

W TYM MIEJSCU ZAMIESZCZAMY ZBIÓR INFORMACJI NA TEMAT USTAWY O ŚWIADCZENIU REKOMPENSACYJNYM Z TYTUŁU UTRATY PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA.  I tak: Po tym jak Sejm przyjął 12.10.2017 r. (w czwartek) ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, za przyjęciem której głosowało 423 posłów, przeciw był tylko jeden, a 10 […]

MAMY UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU REKOMPENSACYJNYM Z TYTUŁU UTRATY PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA

slawluk

W dniu 5 października 2017 r. do Sejmu RP trafił projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. W procesie legislacyjnym nadano mu numer druku 1881. Warto zatem gruntownie zapoznać się z jego uzasadnieniem i przedstawić na gorąco swe uwagi oraz wnioski. Bardzo gorąco do tego […]