Dość modelu taniej siły roboczej

slawluk

28 marca odbyło się posiedzenie zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, podczas którego omówiono system powszechnego, dobrowolnego oszczędzania na emeryturę na bazie przeprowadzonego w 2016 roku przeglądu emerytalnego. Wprowadzenia do dyskusji dokonał wiceminister M. Zieleniecki, przedstawiając szczegółowo informacje o pracowniczych programach emerytalnych – Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE), Indywidualnych […]

NADZWYCZAJNE KRAJOWE ZEBRANIE DELEGATÓW DLA NOWEGO STATUTU ZWIĄZKU I UREGULOWANIA KADENCYJNOŚĆ

slawluk

W dniu 3 marca br. na Nadzwyczajnym Krajowym Zebraniu Delegatów Związku Zawodowego “PRZERÓBKA”, które odbyło się w obiekcie Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach, Delegaci rozpatrzyli i przyjęli wszystkie zmiany zaproponowane do Statutu Związku Zawodowego „PRZERÓBKA”. Ich celem jest uporządkowanie struktury i czytelności Statutu. Uproszczenie nazwy Związku i […]