ZARZĄD JSW S.A. ODPOWIADA

slawluk

Wreszcie otrzymaliśmy odpowiedź od Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. W całej rozciągłości potwierdza ona żądania poprawy warunków pracy i płacy dla pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla. Wskutek zawierania antypracowniczych porozumień przez tzw. reprezentatywne związki zawodowe nastąpił najwyższy procentowy spadek średniej płacy w JSW S.A. wśród pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla. […]

CZY NEGATYWNA OPINIA RZĄDU DO OBYWATELSKIEGO WĘGLA EMERYCKIEGO SIĘ ZMIENI?

slawluk

Wciąż nie ma rozstrzygnięć w sprawie węgla emeryckiego. Wciąż ministerstwo energii zapowiada, że projekt stosownej ustawy trafi niebawem do sejmu. Na pytanie – kiedy to nastąpi? Odpowiada:  Projekt ustawy po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów oraz wpisaniu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, zostanie skierowany do […]

W NOWYM ROKU Z ENERGIĄ PISZEMY DO MINISTRA ENERGII

slawluk

Zarząd Krajowy Związku ZZ “PRZERÓBKA” skierował w dniu 20 stycznia 2017 r. do Ministra Energii szereg pism, które publikujemy w całości. Ich problematyka dotyczy między innymi: – dramatycznej sytuacji pracowników zatrudnionych w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i braku zainteresowania się tą sytuacją zarządu i rady nadzorczej […]