PUBLICZNE WYSŁUCHANIE PREZYDENCKIEJ USTAWY EMERYTALNEJ

slawluk

W dniu 12 stycznia 2016 r. wiceprzewodnicząca Taranowska i przewodniczący Guz OPZZ, wzięli udział w Sejmie RP w wysłuchaniu publicznym prezydenckiego projektu ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Przypomnijmy, że OPZZ popiera postulat powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Zdaniem OPZZ […]