ZARZĄD POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ ODPOWIADA NA PISMO SPOROWE

W Polskiej Grupie Górniczej doszło od dnia 13 marca br. do wszczęcia sporu zbiorowego o wzrost wynagrodzeń w roku 2018 o 10 %. Do tego dnia zarząd spółki miał czas na spełnienie wysuniętego żądania przez działające w Polskiej Grupie Górniczej związki zawodowe.

Zarząd PGG tłumaczy złożoność sytuacji w jakiej się znajduję, i informuję, że nie jest możliwe odniesienie do zgłoszonego żądania przez związku w tak krótkim czasie.  Równocześnie zaprasza stronę społeczną do rokowań mających na celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia. Proponując termin rozpoczęcia rokowań na dzień 26 marca br. o godzinie 9.00 w budynku PGG sala nr 60. 

Oto pismo odpowiedź: 

W odpowiedzi na odpowiedź zarządu PGG związki zawodowe odpowiedziały Komunikatem i pismem do Ministra Energii. Oto one:

 Na pismo związkowców Minister Energii odpowiedział konkretnie i rzeczowo:

 

CIĄG DALSZY NASTĄPI…

Dodaj komentarz