W SRK S.A. ROZPOCZYNAJĄ SIĘ ROKOWANIA NAD NOWYM ZAKŁADOWYM UKŁADEM ZBIOROWYM PRACY

Mamy jasność, że Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na spotkaniu, które się odbyło w dniu 30 maja br. przedłożył stronie związkowej swój nowy projekt Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników SRK S.A.  Treść odpowiedź Zarządu SRK S.A. na nasze pisemne wystąpienie w  tej sprawie publikujemy poniżej w całości:

Spotkanie, odbyło się w sali konferencyjnej Biura Zarządu SRK S.A. w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 207. Trwało krótko, ale mimo to udało nam się zadać pytanie, jakie jest stanowisko zarządu w przedmiocie pożądanej zamiany karet i kuponów żywieniowych na karty płatnicze?

Odpowiedź Prezesa Tomasza Cudnego, była na tak, ale od razu dodał, że będzie się trzeba liczyć z redukcją zatrudnienia pracowników zajmujących się bonami i kuponami. Na nasze stwierdzenie, że w SRK S.A. występuje deficyt pracowników, to padło również zapewnienie z usta Prezesa, że pracownicy Ci zostaną przesunięci do innej pracy.

Treść projektowanego załącznika nr 18 do nowego projektu ZUZP dla PSRK S.A. potwierdza słowa prezesa. Całość nowego projektu układu publikujemy i prosimy wszystkich pracowników SRK S.A. o zapoznanie się z nim i przesyłanie na bieżąco do nas swych uwagi i wniosków lub pomysłów.

Dodaj komentarz