W PGG FIASKO ROKOWAŃ – BĘDĄ MEDIACJE

W dniu 26 marca 2018 r. po wielogodzinnych rozmowach w Polskiej Grupie Górniczej, w których uczestniczył m.in. minister energii Krzysztof Tchórzewski, wiceminister Grzegorz Tobiszowski, zarząd spółki i strona społeczna nie uzyskano zrozumienia umożliwiającego zawarcie porozumienia.

Kompromisu nie osiągnięto, a więc spór zbiorowy wchodzi w kolejny, jakim będą już mediacje z udziałem osoby trzeciej.  Mającej w sposób bezstronny poprowadzić zwaśnione strony  w kierunku zbliżenia swych stanowisk i uzyskanie porozumienia. Póki, co w dniu 26 marca w siedzibie spółki podpisano protokół rozbieżności, który precyzuje stanowiska stron.

OTO CO PROPONUJE ZARZĄD PGG:

OTO KOMUNIKAT STRONY ZWIĄZKOWEJ:

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI:

 

OTO CO MÓWIĄ MINISTROWIE:

 

Dodaj komentarz