O LIKWIDACJI WĘGLA DEPUTATOWEGO W GÓRNICTWIE

PLATFORMA OBYWATELSKA BEZ OBYWATELI, SOLIDARNOŚĆ BEZ SOLIDARNOŚCI, PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ BEZ PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI, ZAŚ PRZERÓBKA BEZ PRZERÓBKI USTAWY W SENACIE SIĘ ZŁOŚCI.

Senat bez poprawek przyjął ustawę o utracie prawa do bezpłatnego węgla.
Senatorowie przyjęli ją stosunkiem głosów 59 do 26.
Trzech wstrzymało się od głosu.

Co zawiera uchwalona ustawa?

Zdjęcie użytkownika Związek Zawodowy "Przeróbka".

Zdjęcie użytkownika Związek Zawodowy "Przeróbka".

Zdjęcie użytkownika Związek Zawodowy "Przeróbka".

Dodaj komentarz