MAMY ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ WIELOKROTNĄ W SPRAWIE EKWIWALENTU WĘGLOWEGO

OTO PETYCJA WIELOKROTNA NR 12/2017 W SPRAWIE PODJĘCIA DZIAŁAŃ PRZYSPIESZAJĄCYCH POWSTANIE USTAWY UMOŻLIWIAJĄCEJ BYŁYM PRACOWNIOM GÓRNICZYM WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO Z TYTUŁU PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW Z PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH

Poniżej odwzorowanie cyfrowe tej PETYCJI, a dalej odpowiedź ministra:

Data złożenia pierwszej petycji: 7 września 2017 r. (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2017, poz. 1123) przekazała do Ministerstwa Energii petycję wielokrotną składającą się z 898 jednobrzmiących petycji indywidualnych oraz wnioski skierowane do: Prezydenta RP i Ministra Energii).

Pismem z dnia 25 stycznia 2018 r., Minister Energii udzielił odpowiedzi na petycję.
Oto pełna treść tej odpowiedź na petycję tutaj:

Red.

Dodaj komentarz