INICJATYWA UREGULOWANIA PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA I REKOMPENSAT

W przeddzień Świąt Wielkanocnych 2018, jako ZZ „PRZERÓBKA” wystąpiliśmy do Ministerstwa Energii, Zarządów Spółek Węglowych S.A. i Górniczych Central Związków Zawodowych z inicjatywą rozwiązania w górnictwie węgla kamiennego nabrzmiałego i wiąż narastającego problemu związanego z brakiem uregulowania w sposób jednolity, i w miarę sprawiedliwy – prawa do bezpłatnego węgla i rekompensaty – na zasadzie zdefiniowania uprawnionych i dania im prawa wyboru do węgla lub rekompensaty.

Nie może bowiem być tak, że wszyscy o tym potęgującym się z każdym dniem problemie wiedzą i mówią, ale nikt nie podejmuje się wysiłku inicjatywy jego rozwiązania. Dlatego przedkładany projekt „Porozumienia…” jest adekwatną odpowiedzią na tą narastającą i potęgującą się z każdym kolejnym przejściem pracowników na emerytury lub renty – niesprawiedliwością utraty prawa do bezpłatnego węgla emeryckiego i rekompensaty.

Równocześnie żywimy głęboką nadzieję, że przedmiotowy projekt spotka się z życzliwością wszystkich zainteresowanych stron, i będzie przedmiotem negocjacji w poszczególnych spółkach węglowych w ramach toczących się prac nad zakładowymi układami zbiorowymi pracy, a także tematem porządku obrad najbliższego Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

Poniżej pełna treść naszego wystąpienia i projektu „Porozumienia…”:

 

Dodaj komentarz