EMERYTURY STAŻOWE I POMOSTOWE MUSZĄ BYĆ!

RAZEM Z OPZZ MÓWIMY TAK:

Każdy kto przepracował, co najmniej 35 lat, jako kobieta i 40 lat lat, jako mężczyzna musi mieć prawo do emerytury bez względu na wiek, którą sam z sumy nagromadzonych składek i kapitału sobie wypracował.

Emerytury pomostowe zaś nie mogą być emeryturami wygaszającymi, i dlatego tak długo, jak są i będą występować w środowisku pracy szczególne warunki i szczególny charakter pracy, to tak długo muszą być emerytury pomostowe.

To żadna łaska, ani zapis ustawowy ma decydować o emeryturach pomostowych, ale kryteria medyczne i warunki pracy – mówi Sławomir Łukasiewicz, przewodniczący ZZ „PRZERÓBKA” – OPZZ.

Oto wystąpienie w tej sprawie OPZZ do Pana Premiera RP i Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Dodaj komentarz