ZARZĄD JSW S.A. ODPOWIADA

Wreszcie otrzymaliśmy odpowiedź od Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

W całej rozciągłości potwierdza ona żądania poprawy warunków pracy i płacy dla pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla.

Wskutek zawierania antypracowniczych porozumień przez tzw. reprezentatywne związki zawodowe nastąpił najwyższy procentowy spadek średniej płacy w JSW S.A. wśród pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla.

W 2016 roku wynosił on 15,40%, podczas gdy w analogicznym okresie w grupie pracowników zatrudnionych pod ziemią na stanowiskach i robotach robotniczych procentowy spadek wynosił 15,25%, w grupie inżynieryjno – technicznej 13,23%.

OTO PEŁNA TREŚĆ OTRZYMANEJ ODPOWIEDZI:

Dodaj komentarz