W NOWYM ROKU Z ENERGIĄ PISZEMY DO MINISTRA ENERGII

Zarząd Krajowy Związku ZZ „PRZERÓBKA” skierował w dniu 20 stycznia 2017 r. do Ministra Energii szereg pism, które publikujemy w całości. Ich problematyka dotyczy między innymi:

– dramatycznej sytuacji pracowników zatrudnionych w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i braku zainteresowania się tą sytuacją zarządu i rady nadzorczej spółki,

– zaliczenia pracy górniczej do pracy w szczególnych warunkach dla umożliwienia nabywania prawa do emerytury pomostowej pracownikom o stażu pracy mieszanym,

– uznania zatrudnienia w ZPMW uprawniającego do przejścia na urlop przeróbkarski na dzień przejścia do SRK S.A.

Czekamy na ministerialne odpowiedzi w przeświadczeniu, że będą one pozytywne dla pracowników.

Dodaj komentarz