CZY NEGATYWNA OPINIA RZĄDU DO OBYWATELSKIEGO WĘGLA EMERYCKIEGO SIĘ ZMIENI?

Wciąż nie ma rozstrzygnięć w sprawie węgla emeryckiego.

Wciąż ministerstwo energii zapowiada, że projekt stosownej ustawy trafi niebawem do sejmu.

Na pytanie – kiedy to nastąpi?

Odpowiada: 

Projekt ustawy po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów oraz wpisaniu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Uzgodniony projekt będzie przedłożony na Stały Komitet Rady Ministrów, skąd po rozpatrzeniu zostanie rekomendowany Radzie Ministrów. Po zakończeniu tego etapu procesu legislacyjnego projekt zostanie skierowany do Sejmu.

Ciekawi nas bardzo, czy w ogóle jest możliwe, aby projekt ustawy dotyczący węgla emeryckiego uzyskał pozytywną opinię rządu, ponieważ opinia rządu do obywatelskiego projektu ustawy była i jest negatywna. Oto jej treść:

Dodaj komentarz