Miesiąc: Czerwiec 2016

Emerytury, Media, Pracodawcy, Prawo, Rząd, Związki

EMERYTURY POMOSTOWE NIE MOGĄ BYĆ WYGASZAJĄCE

W dniu 7 czerwca 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z harmonogramem prac zespołu, omówiono główne problemy związane ze stosowaniem ustawy o emeryturach pomostowych. W posiedzeniu tym uczestniczył Sławomir Łukasiewicz –Czytaj więcej…