Miesiąc: Kwiecień 2016

Górnictwo, KW, Pracodawcy, Prawo, Rząd, Związki

PANI PREMIER RP NA PREMIERZE POWSTAWANIA POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

26 kwietnia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach o godz. 14.00 nastąpiło oficjalne i uroczyste podpisanie umowa w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. W uroczystości tej uczestniczyła sama Pani Premier RP – Beata Szydło, która powiedziała: – Chcę powiedzieć wszystkimCzytaj więcej…

Górnictwo, KW, Polityka, Pracodawcy, Prawo, Rząd, Związki

JEST POROZUMIENIE W KOMPANII O NOWEJ KOMPANII – POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

WSZYSTKIE ZWIĄZKI POROZUMIENIE PODPISAŁY W dniu 19 kwietnia 2016 r. w Kompanii Węglowej S.A. w obecności ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i jego zastępcy Grzegorza Tobiszowskiego, podpisana została nowa szansa dla pracowników Kompanii Węglowej S.A., czyli „Porozumienie…”. Stronami „Porozumienia…” są zarządyCzytaj więcej…

Górnictwo, KW, Pracodawcy, Prawo, Rząd, Związki

PRZERWA NEGOCJACJI W KOMPANII DO SOBOTY 16 KWIETNIA 2016 R.

Zobacz materiał filmowy, w którym jest mowa o nowym pomyśle ratowania górnictwa na zasadzie konwersji akcji na udziały, wyzwolenia społecznej aktywności, uzyskania historycznego porozumienia wielopoziomowego, pomiędzy stroną społeczną, zarządem, wierzycielami, właścicielem i akceptacji komisji europejskiej.   

Górnictwo, Media, Pracodawcy, Prawo

TRWAJĄ ROKOWANIA NAD ZAWARCIEM NOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.

W dniu 8 kwietnia br. miały miejsce kolejne negocjacje nad zawarciem nowego ZUZP dla Pracowników SRK S.A. Kolejny raz obie strony rozeszły się z brakiem ustalenia na jakim projekcie Układu mają pracować. Doszło jednak do pewnego zbliżenia, ale zanim to nastąpiło,Czytaj więcej…

Emerytury, Media, Pracodawcy, Prawo, Związki

JEST PRZEŁOM W AUTONOMICZNYM DIALOGU EMERYTALNYM – 61/66 – 35/40 – 130%

Z pewną nieskrywaną nadzieją na „dobrą zmianę” informujemy, że w ramach Rady Dialogu Społecznego podczas kolejnego posiedzenia autonomicznego Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 4 kwietnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, pod przewodnictwem przewodniczącego zespołuCzytaj więcej…

Emerytury, Pracodawcy, Prawo, Rząd, Związki

TRUDNE, ALE WCIĄŻ TRWAJĄCE ROZMOWY EMERYTALNE

1 kwietnia 2016 r. kontynuowano rozmowy w zespole problemowym ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego nt. prezydenckiego projektu ustawy emerytalnej, przywracającej wiek emerytalny 60/65. Obradom przewodniczący: Jan Klimek, a jego tematyka obejmowała: 1. Przedstawienie wypracowanego stanowiska strony pracowników i stronyCzytaj więcej…